Neuropsykiatrinen valmennus

Neuropsykiatrinen valmennus on ohjauksellinen ja tavoitteellinen kuntoutusmenetelmä, joka on suunnattu neurospykiatrisille asiakkaille. Neuropsykiatrisista oireyhtymistä tunnetuimpia ovat tarkkaavuuden ja aktiivisuuden häiriö ADHD ja ADD, aspergerin syndrooma sekä Touretten oireyhtymä. Neuropsykiatrinen oireyhtymä- käsitteen alle mahtuu laaja kirjo erilaisia oireita. Oireiden taustalla vaikuttavat biologiset tekijät ovat usein synnynnäisiä, mutta ne voivat olla myös seurausta jostain vammasta, esimerkkinä aivovamman saaneet henkilöt.

Valmennusmenetelmä tukee erityisesti toiminnanohjauksen taitojen harjoittelemista. Valmennuksen tavoitteena on tukea arjen – ja elämänhallinnan taitoja, uusien myönteisten toimintatapojen kehittymistä sekä myönteisen elämänpolun rakentumista. Valmennus perustuu kielelliseen kommunikaatioon.

www.neuropsykiatrisetvalmentajat.fi