Toimintaterapia

Toimintaterapia on lääkinnällistä kuntoutusta, jonka tavoitteena on edistää tai ylläpitää asiakkaan toimintakykyä hänelle merkityksellisillä elämänalueilla. Uusien toimintatapojen oppiminen muuttuneessa elämäntilanteessa voi liittyä itsestä huolehtimiseen, vapaa-aikaan tai työ- ja kotielämään.

Toimintakyvyssä tapahtuu muutoksia aktiivisen toiminnan yhteydessä, kun ihminen tekee ja saa toimia itse. Vuorovaikutus ja yhteistyö omaisten ja muun tukiverkoston kanssa on tärkeä osa toimintaterapiaa, tavoitteena asiakkaan omannäköisen arjen toteutuminen mahdollisimman hyvin. Myönteinen ilmapiiri ja kannustava palaute edistävät kuntoutumista.

Toimintaterapiaan kuuluu myös apuvälinetarpeen ja ympäristön muutostöiden arviointi sekä suositusten tekeminen.