Neurokuntoutuksen arvot

– Ihminen ihmiselle –

Yksilöllisyys

Arvostus

Moniammatillisuus

Voimavaralähtöisyys