Fysioterapia

Fysioterapia on lääkinnällisen kuntoutuksen terapiamuoto ja sen keskeisenä tavoitteena on ohjata kuntoutujaa, parantaa ja ylläpitää hänen toimintakykyä ja liikkumista. Yleensä kuntoutuja tulee fysioterapiaamme HUS:n tai kaupungin/kunnan (Vantaa, Helsinki, Tuusula, Nurmijärvi) fysioterapian lähettämänä. Kuntoutuja voi saada myös Kelan päätöksellä terapiaa, mutta hänen terapiaa ohjaava kuntoutussuunnitelma tehdään aina myös sairaalassa tai terveysasemalla. Fysioterapiassa toimenpiteet kohdentuvat synnynnäisen vamman, sairauden, tapaturman tai ikääntymisen aiheuttamaan alentuneen toimintakyvyn edistämiseen arjessa yhteistyössä kuntoutujan ja hänen läheisten kanssa. Lähtökohtana ovat kuntoutujan, meidän fysioterapeutin ja lähettävän tahon luomat tavoitteet fysioterapialle. Fysioterapia voi olla ohjauksellista, liikkumisen laadullista harjoittelua tai  manuaalista terapiaa. 

Fysioterapiassa arvioidaan kuntoutujan terveyttä, liikkumista, toimintakykyä ja toimintarajoitteita hänen toimintaympäristössään. Arvioinnin perusteella laaditaan yhdessä kuntoutujan ja mahdollisesti hänen läheisten kanssa fysioterapiasuunnitelma ja tavoitteet, joita myös seurataan. Fysioterapeutti arvioi myös apuvälinetarvetta ja ohjaa niiden käyttöä. Kuntoutujaa motivoidaan, aktivoidaan ja ohjataan ottamaan itse vastuuta omasta terveydestään, toimintakyvystään arjessa ja niiden edistämiseen liittyvistä valinnoista yhteistyössä muiden asiantuntijoiden kanssa. Yrityksemme Neurokuntoutuksessa tekevät tiivistä yhteistyötä niin yrittäjäyhteisössämme kuin muiden kuntoutujan toimijoiden/terapeuttien kanssa hänen niin toivoessa.

Ota yhteyttä: Neurokuntoutus NH oy

aikuiset: Anu Mänttäri, anu.manttari@neurokuntoutus.fi p. 044 767 4847

lapset: Nika Husso, nika.husso@neurokuntoutus.fi p. 050 412 6266

Johanna Markula Oy

aikuiset: Johanna Markula, johanna.markula@neurokuntoutus.fi p. 044 499 3277

Allasterapia

Allasterapia on fysioterapian erityismuoto, missä harjoitellaan itsenäistä liikkumista vedessä ja uimataitoja. Lämmin vesi rentouttaa kohonnutta lihasjänteyttä, paine antaa hyvän tuntemuksen keholle, veden noste auttaa harjoittamaan tasapainoa ja monesti vedessä on helpoin kuormittaa kehoa, jos liikkuminen on vaikeutunut. Tavoitteena voi olla ohjata henkilöä myös uintiharrastuksen pariin. Lisää tietoa aiheesta Suomen Uimaopetus- ja Hengenpelastusliitosta

Ota yhteyttä: Nika Husso, p.050 412 6266 nika.husso@neurokuntoutus.fi tai

Anu Mänttäri, p. 044 767 4847 anu.manttari@neurokuntoutus.fi

NDT

NDT (Neurodevelopmental Treatment), Bobath -terapia on maailmanlaajuisesti tunnettu ja käytetty neurologisen kuntoutuksen lähestymistapa vauvojen ja lasten terapiassa. NDT, Bobath -lähestymistapa kuntoutuksessa tarkoittaa tapaa analysoida ja tulkita yksilön liikkumiseen, toimintakykyyn ja kommunikointiin liittyviä kykyjä ja haasteita, jotka aiheutuvat neurologisen sairauden tai vamman aiheuttamasta poikkeavasta lihasjänteydestä. NDT, Bobath – lähestymistavalla ratkaistaan havaittuja pulmia sekä terapiatilanteissa että yksilön elinpiirissä.

NDT, Bobath -terapian tavoitteena on poikkeavan lihasjänteyden ja yksipuolisten liikemallien aiheuttamien, yksilön toimintakykyä rajoittavien tekijöiden väheneminen, jotta yksilön olisi mahdollista toimia painovoimaa vastaan eri asennoissa ja tilanteissa. Näin liikkumiskyky monipuolistuu, tasapaino paranee, havaintomotoriikka kehittyy, ja toimintakyky edistyy. Lisää tietoa aiheesta: www.ndt-yhdistys.fi.

Ota yhteyttä: Nika Husso, p. 050 412 6266 nika.husso@neurokuntoutus.fi

Bobath

Bobath -terapia on on maailmanlaajuisesti tunnettu ja käytetty neurologisen kuntoutuksen lähestymistapa. Sen loivat 1940-luvulla Lontoossa lääkäri Karel Bobath ja hänen vaimonsa, fysioterapeutti Berta Bobath. Lähestymistapaa käytetään aikuisten terapiassa. Nykytietämys motorisen kontrollin ja motorisen oppimisen teorioista ohjaavat terapian sisältöä.

Bobath-lähestymistapa on ongelmanratkaisutapa, jonka avulla on mahdollista arvioida ja hoitaa ihmisiä, joilla on keskushermoston vaurioista johtuvia toimintahäiriöitä, liikkumisen ja liikkeiden häiriöitä tai asennon säätelyyn liittyviä vaikeuksia. Bobathissa kuntoutuja nähdään aktiivisena oppijana ja lähestymistavan avulla ratkaistaan havaittuja pulmia sekä terapiatilanteissa että yksilön elinpiirissä. Lisää tietoa aiheesta: www.ibita.org.

Ota yhteyttä: Anu Mänttäri, p. 044 767 4847  anu.manttari@neurokuntoutus.fi tai

Johanna Markula, p. 044 499 3277 johanna.markula@neurokuntoutus.fi

Psykofyysinen fysioterapia

Psykofyysisen fysioterapian perustana on ihmisen kokonaisvaltaisuutta korostava psykofyysinen ihmiskäsitys. Psykofyysinen fysioterapia pohjautuu ymmärrykselle siitä, että keho ja mieli ovat jatkuvassa vuorovaikutuksessa keskenään. Psykofyysisessä fysioterapiassa keskeistä on kokemuksellinen oppiminen. Terapiamenetelminä käytetään mm. erilaisia hengitys- ja kehotietoisuusharjoituksia, joiden kautta tavoitteena on oppia tunnistamaan kehon viestejä ja niiden merkitystä mm. kipuihin, jännityksiin, stressiin, mielen oireisiin.

psyfy.net

Ota yhteyttä: Anu Mänttäri, p. 044 767 4847 anu.manttari@neurokuntoutus.fi  tai

Johanna Markula, p. 044 499 3277 johanna.markula@neurokuntoutus.fi

Akupunktio

Akupunktio on neulojen avulla toteutettavaa kivunhoitoa. Akupunktion vaikuttavuus perustuu elimistön luontaisen kipua lievittävän hormonitoiminnan tuoton aktivoimiseen sekä hermoston rauhoittamiseen. Akupunktio aktivoi kehon oman paranemisprosessin. Akupunktiota voidaan yhdistää muihin fysioterapian terapiamenetelmiin ja harjoitteluun. Akupunktiolla voidaan hoitaa monenlaisia kiputiloja, myös pitkittynyttä kipua.

Ota yhteyttä: Anu Mänttäri, p. 044 767 4847 anu.manttari@neurokuntoutus.fi tai

Johanna Markula, p. 044 499 3277 johanna.markula@neurokuntoutus.fi

Kraniosakraaliterapia

Nimi muodostuu sanoista Cranium, mikä merkitsee kalloa ja Sakrum, mikä merkitsee ristiluuta.  Kraniosakraaliterapia pohjautuu osteopatiaan. Terapia on lempeää ja kevyttä ja perustuu kehon oman kraniosakraalirytmin tunnistamiseen ja tasapainottamiseen. Menetelmä soveltuu erilaisten kiputilojen hoitoon ja oman kehotietoisuuden parantamiseen.

Ota yhteyttä: Johanna Markula, p. 044 499 3277 johanna.markula@neurokuntoutus.fi